Press "Enter" to skip to content

Aktiviteter

Under 2024 har vi hittills haft följande aktiviteter:

Onsdagen den 17 april – Årsmöte samt föredrag av Bengt Brülde
Årsmötet avklarades raskt.
Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, talade kring en av sina böcker: Lev hela livet. Denna behandlar filosofiska tankar om det goda och meningsfulla åldrandet. Bengt delade upp åldrandet i fyra modeller – tre stycken eländesperspektiv respektive ett möjlighetsperspektiv. Det handlar om att hitta balans mellan dessa. Det man då kan göra är att tänka igenom vad som gör dig mest lycklig, vad moralen kräver av oss och vad som är mest meningsskapande. Sedan gäller det att sålla bland de möjligheter som finns och hitta en mix av aktiviteter. En del i moralen enligt honom, är att vi äldre inte bör luta oss tillbaka och tycka att nu har vi gjort vårt. Han menar att nu är det pay-back time. Och i sann filosofisk anda får vi väl fortsätta fundera på detta.

Onsdagen den 28 februari – Besök i Domkyrkan
Ett populärt populärt besök. Vi var 27 stycken som deltog. Av Maria Bergius, präst i Domkyrkan, fick vi en guidad rundvisning och fick berättat för oss om byggnaden och dess historia. Avslutningsvis fick de som kände sig manade ( ca 15 – 20 stycken) även möjligheten att komma upp i tornet och se de stora klockorna samt den väldiga utsikten över staden. En häftig upplevelse.

Tisdagen den 20 februari – Besök Chalmers kvantlabb
Per Delsing höll William Chalmers-föreläsningen 2023. En mycket uppskattad föreläsning om kvantdatorer, där flera av seniorföreningens medlemmar var och lyssnade.
Nu fick vi möjlighet att besöka kvantlabbet och se hårdvaran. Besökarna hade förberett sig genom att titta på ett YouTube-klipp från kvantlabbet. Besöket var mycket uppskattat av deltagarna.

Under 2023 har vi haft följande aktiviteter:

Torsdagen den 7 december – Jullunch på Wijkanders
Vi var 47 personer som åt jultallrik under trevlig samvaro-

Torsdagen den 16 november – Kryptovalutor – energiförbrukning och miljöeffekter
Professor Erik Agrell talade om kryptovalutor och deras påverkan på världens energiförbrukning samt deras miljöeffekter. 
Kryptovalutorna förbrukar ca 200 TWh  el årligen. Detta är mer än Sveriges årliga elproduktionen. Koldioxidavtrycket är lika stort som den besparingen, som världens alla elfordon gör jämfört med om de skulle ha drivits med fossila bränslen.
Produktionen av chipen är också en stor miljöbelastningen eftersom de skrotas efter lite mer än ett år och hamnar på soptippar i utvecklingsländerna. Den årliga mängden bitcoinelektronik som skrotas är 30 000 ton.
Bitcoinindustrin bidrar också till halvledarbrist eftersom den tar i anspråk en fjärdedel av produktionskapaciteten i halvledarfabrikerna.

Tisdagen den 10 oktober – Besök medicinhistoriska museet
Vi fick en guidad visning av museet och kunde se utställningen “Eld och blod” som skildrar Göteborgs medicinhistoria under 400 år. Visningen leddes på ett mycket inspirerande sätt av pedagog Robert Wallsson. Besöket var fulltecknat och besökarna var mycket nöjda.

Tisdagen den 3 oktober – Liseberg – om jubileumsutställningen i allmänhet och nöjesparken i synnerhet
Ett föredrag om Lisebergs hundraåriga historia av Liseberghistorikern Patrik Källström. Ett samarrangemang mellan personalföreningen CESAM och Chalmers konstförening.
Patrik Källström och Stefan Wern har tillsammans skrivit jubileumsboken 
Liseberg: Glädje tillsammans sedan 1923 som är en del av Göteborgs jubileumsfirande.
Boken finns att köpa bl a på Store i Chalmers kårhus.Patrik Källström står också för innehållet i Lisepedian på Lisebergs hemsida: https://www.lisepedia.se/

Tisdagen den 5 september – Nyöppnade Sjöfartsmuseet
Museet har varit stängt i flera år för omfattande ombyggnad och renovering. Vi möttes av intendent pedagogik Karl Hellervik som berättade om museets historia och gav en introduktion till vad som har hänt med museet under ombyggnaden. Därefter följde en guidad rundvandring som avslutades i det nya Akvariet. Karl Hellervik berättade mycket engagerat och efter besöket uttryckte flera medlemmar sin uppskattning. Ett lyckat besök.

Torsdagen den 24 augusti – Mobila närsjukvårdsteam – när akuten kommer till dig!
Föreläsare var Maria Taranger, överläkare inom internmedicin och hematologi, samt en av områdescheferna vid Sahlgrenskas Universitetssjukhus, där bl a akuten ingår. Maria har lång erfarenhet inom vården både som direkt behandlande läkare och de senaste 13 åren som chef. 

Många som behöver vård är 75 år och äldre och det är inte alla gånger bäst att transportera sköra personer till akuten. Detta blev särskilt tydligt under Covidpandemin. Under denna kom färre till sjukhusen och fler kunde hjälpas i hemmen tack vare de mobila teamen. 

Att allmänt kunna ge adekvat vård på ett särskilt boende, vård- och omsorgsboende eller i hemmet, framstår i många fall som bättre än ett besök på akuten. För att kunna bedöma en persons läge behövs läkare/sköterska som är knuten till boendet, men när det inte är möjligt kan man från boendet tillkalla ett mobilt närsjukvårdsteam som är bemannat med både läkare och sjuksköterska. Idag finns 10 bilar med närsjukvårdsteam. Du och jag kan inte på eget initiativ tillkalla ett sådant team. Det måste gå genom vårdcentral, primärvård och särskilda boenden m fl.

Vårdplatser är mycket kostsamma och inom vården behöver man fundera på vad som måste göras på sjukhus och vad som kan göras på hemmaplan. Idag finns t ex mobil röntgen som underlättar bedömning av ett eventuellt arm-/ben-och höftbrott. Resa till akuten eller inte? I ett projekt hösten 2021 användes den mobila röntgen på 14 personer med misstänkta brott. 3 togs till sjukhus för operation. Övriga kunde stanna hemma för fortsatt vård där. 

Förändringen är en utmaning, som ofta all förändring är, men en av tankarna med denna är:
”Från pressade vårdgivare till uppskattade rådgivare”

Torsdagen den 25 maj – Utflykt till Vargaslätt
Vi var 37 stycken som åkte med på denna fina utflykt.
Vargaslätt är en privatägd trädgård anlagd av den kände arkitekten Sigfrid Ericson. Vi blev guidade av nuvarande ägare, Göran Johansson. Det fanns mycket växter att beskåda bl a en mängd Rhododendron. Ett mycket spännande besök. Läs mer om Vargaslätt.

Tisdagen den 9 maj – Maria Sundin föreläser om webb-teleskopet
Maria Sundin, universitetslektor vi Göteborgs universitet, föreläser om allt det nya som går att upptäcka med det nya teleskopet. En intressant och tankeväckande utflykt i universum.

Onsdagen den 12 april – Årsmöte och jubileumsfestligheter
Den 12 april har seniorföreningen årsmöte. Med anledning av att vi firar 25 års jubileum är vi i Chalmersska huset. Det serveras bubbel till pianomusik och ordföranden berättar om tillblivelsen av seniorföreningen. Årsmötesförhandlingarna avverkas raskt och vi åtnjuter sedan en god lunch. Deltagandet är rekordstort (52 personer inräknat respektive).

Måndagen den 13 mars – Besök av Gudrun Nyberg
Gudrun Nyberg är eldsjälen bakom bokserien ”Hundra år I Göteborg”. Serien omfattar 10 böcker. Vi var 39 seniorer som lyssnade.

Vi fick berättelse från ”Små industrier”. I boken beskrivs deras tillkomst, utveckling och arbetarnas villkor. Vi fick berättelse från ”Små industrier”. I boken beskrivs deras tillkomst, utveckling och arbetarnas villkor,

Gudrun Nyberg berättar om tio mindre företag i Göteborg. Deras tillkomst, utveckling och arbetarnas villkor. Vi fick bland annat veta mer om Pellerins margarin, Levins musikinstrument och Rosengrens kassaskåpsfabrik.

Måndagen den 20 februari – Besök av Adam Cwejman, politisk redaktör på GP
Vi var 39 seniorer som lyssnade till Adam Cwejmans föredrag om:

2021 avslutades västvärldens smekmånad. Den som varade från 1991. Trettio år av ekonomisk, politisk och ideologisk dominans. Den eran är nu över. Men vad innebär det? Hur förändras världen? Hur ser framtidens politiska karta ut?

Efter föredraget fick vi möjlighet att ställa frågor om både det ena och andra. Många frågeställningar berördes. Ett mycket intressant och givande föredrag.

Här kan du se vilka aktiviteter vi haft under tidigare år