Press "Enter" to skip to content

Anmäl dig som medlem

Anmäl dig till Chalmers seniorförening genom att fylla i formuläret nedan. Betala medlemsavgiften, 150 kronor, till plusgiro 493 86 60-0. Ange namn och e-post vid inbetalning.