Press "Enter" to skip to content

Välkommen till Chalmers seniorförening

Chalmers Seniorförening ska ge medlemmarna möjlighet och tillfälle att fortsatt kunna hålla kontakt med Chalmers och med tidigare arbetskamrater. Föreningen ska stimulera umgänget mellan medlemmarna och erbjuda intressanta aktiviteter. Vi gör studiebesök, utflykter, ordnar föredrag, möten och sammankomster samt julluncher.

Chalmers Seniorförening är öppen för alla som vid sin pensionering var anställda vid Chalmers eller som tidigare under lång tid varit det. Vi är idag ca 150 medlemmar och välkomnar nya.
Anmäl dig!

Årsavgiften är för närvarande 150 kr. Den betalas in till seniorföreningens plusgirokonto
493 86 60-0. Ange årsavgift {aktuellt år} samt ditt namn,

På gång

Du som är medlem får inbjudan via e-post, med närmare information.

  • 25 april – Föredrag av Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska